Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Philip Holden

Charismatic Spiritual Medium

Affirmation in Norwegian

I alle sfærer

Over, under og på innsiden

Fra Nord, Sør, Øst og Vest

Alene og i fellesskap

Slutter jeg ringene – passér ikke

Bryt ikke ringen av Luft, Jord, Ild, Metall, Vann, Tre og Ånd

Må alt som kommer til meg og mine

Må alt som kommer fra meg og mine

Må alt som kommer gjennom meg og mine

Må det alltid og bare være

Guds egen rene Kjærlighet, Livskraft, Lys, Sannhet og Helhet

Amen (eller Om)(Bruk en annens navn istedet for "meg og mine" om nødvendig)